Spoed

Spoedgevallen tijdens werktijd

Voor dringende gevallen kunt u altijd ons praktijknummer bellen: 058-2124454

Tussen 9.00 u en 11.30 u en tussen 13.00 u en 16.00 u wordt dit nummer beantwoord door de balie-assistente.

 

Spoedgevallen buiten werktijd

Voor spoedgevallen buiten werktijd en in het weekend werken wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental 365 Spoed Tandarts Leeuwarden. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Leeuwarden op tel: +31 (0) 85-0189430

https://dental365.nl/spoed-tandarts/leeuwarden

Dental365 Spoed Tandarts Leeuwarden

Adres Havingastate 9E-11, 8925 AZ Leeuwarden
Telefoon spoedgevallendienst Leeuwarden:  +31 (0) 85-0189430

 

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed Tandarts Leeuwarden;

Wat mee te nemen:

 • Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.

 • U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:

 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer hiernaar als u belt.

 • U ontvangt altijd een nota van Dental365.

 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.

 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:

 • Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.

 • Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.

 • Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is! Dental365 Leeuwarden is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.

 • ! Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het bovenstaande telefoonnummer van Dental365 Leeuwarden. Conform landelijke richtlijnen brengt Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening: Code C90 “Niet nagekomen afspraak”. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd zelf betalen.

Wat wordt verstaan onder spoedgeval?

 • Onder  spoedgevallen wordt verstaan:
 • Ongevallen met tand- of kaakletsel
 • Hevige pijnklachten
 • Nabloedingen
 • Andere gevallen waar behandeling niet kan worden uitgesteld tot een volgende werkdag

Bij twijfel of echt sprake is van spoedbehandeling kunt u gerust bellen.

In de informatie over mondgezondheid en op www.allesoverhetgebit.nl staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond.